Ένοπλες Δυνάμεις

Σε συνεργασία με μονάδες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αναλάβαμε την εκτύπωση/κέντημα ρούχων εργασίας για το προσωπικού τους, το κέντημα διακριτικών σημάτων και ονομάτων καθώς και την κατασκευή αναμνηστικών δώρων. Η δυνατότητα επιλογής προϊόντων από το σύνολο των καταλόγων μας, χωρίς ομαδοποίηση παραγγελιών, σε συνδυασμό με την καλύτερη ποιότητα υλικών και τεχνικών, οδήγησε στην εδραίωση της εμπιστοσύνης και στην ανάθεση νέων, πιο απαιτητικών projects.

Services:

Κέντημα